Hoofdcontent

Vitaliteitsakkoord 2.0

Vitaliteitsakkoord 2.0

We willen sporten en bewegen mogelijk maken voor iedere inwoner voor Nieuwkoop. In onze gemeente hebben we een grote diversiteit aan sport- / beweegaanbieders. We vinden het belangrijk om als ondersteuner en partner van meerwaarde te zijn voor hen. Tegelijkertijd stimuleren we sport- / beweegaanbieders meer als collectief op te treden om elkaar te kunnen versterken. Daarbij willen we hen stimuleren om een toegankelijke en veilige sportomgeving te realiseren en garanderen. Een belangrijke ambitie is ook om sporten en bewegen zo goed mogelijk in te zetten als middel. Dit omdat we weten dat dit positieve effecten heeft op gezondheid en welzijn. Nieuwkoop is een gemeente die sterk vergrijst. Mede daarom vinden we het belangrijk dat sport een bijdrage aan maatschappelijke doelen zoals tegengaan van eenzaamheid, kansenongelijkheid of het bevorderen van gezondheid. Om de resultaten van onze acties te zien, werken we als gemeente mee aan de monitoring en evaluatie die in het kader van het Sportakkoord en de Brede SPUK plaatsvindt in de periode 2023–2026.

Vijf pijlers uit het landelijke akkoord zijn: 

Inclusie en diversiteit - Sociale veilige sport - Vitale sportaanbieders - Vaardig in bewegen - Ruimte voor bewegen
 

Hoe nu verder? 

Nu is het belangrijk dat deze kansen ook worden uitgevoerd en dat deelnemers elkaar weten te vinden voor vruchtbare samenwerkingen en mooie projecten. Kijk in het document Vitaliteitsakkoord 2.0  om meer over de pijlers te weten te komen. Misschien zijn er projecten waarbij je aan kunt haken of wil je zelf iets opzetten. Medewerker sport van de gemeente Marcel Plasmeijer helpt hier graag bij. Hij is te bereiken via sportpunt@nieuwkoop.nl

 

Landelijke services

Vanuit het Sportpunt willen we intensief contact hebben met deze organisaties. Investeren in kwalitatief sterke sportaanbieders met landelijke services die een club of vereniging kunnen helpen, bijvoorbeeld procesbegeleiding voor een bestuur, een trainersopleiding of hoe je kunt werken aan ledenbinding. Op de website van NOC*NSF staat een overzicht van deze services. Wil je zo’n service aanvragen, dan kan dat door een mail te sturen naar sportpunt@nieuwkoop.nl