Hoofdcontent

Uniek Sporten

Sport is leuk, gezond en goed voor de sociale contacten. Iedereen wil sporten, ook mensen met een beperking.

Veel fysiotherapiepraktijken bieden via Fysiosport verschillende beweegprogramma's waar je kan werken aan je fit- en gezondheid.

Sporten op je eigen niveau en passend bij je mogelijkheden, dat kan met Uniek Sporten. Zij willen iedereen graag helpen aan een passende sport- of beweegactiviteit. 

Via Ipse de Bruggen is er in Nieuwveen divers aanbod. Neem hiervoor contact op via de link.

Aanbod regio
Sinds een aantal jaar bestaat het landelijke platform 'Uniek Sporten'. Op dit platform staan alle regionale initiatieven bij elkaar. Wil je weten wat het sport- en beweegaanbod is in jouw regio? Kijk dan op Geregistreede aanbieders op kaart van de regio.

Algemene informatie is hier te vinden.