Hoofdcontent

Sportpunt

Het Sportpunt levert een bijdrage aan sportstimulering, verenigingsondersteuning, verbinding, kennisdeling en samenwerking binnen sporten en bewegen in Nieuwkoop. Het is een plek waar verenigingen, maar ook professionele organisaties, onderwijs en andere aanbieders terecht kunnen voor hulp, vragen of ondersteuning. 

De ambitie is om alle Nieuwkopers een passende en plezierige sport-/beweegactiviteit te bieden én sporten en bewegen als middel in te zetten voor welzijn en gezondheid.

Het Sportpunt doet dit door het:

  • promoten en stimuleren van sporten, bewegen en een gezonde leefstijl voor jong en oud
  • uitvoering geven aan enkele specifieke beweegprogramma’s
  • ondersteunen en adviseren van sportverenigingen en sport-/beweegaanbieders (via sportpunt@nieuwkoop.nl aanvragen!)
  • stimuleren van verbinding, kennisdeling en samenwerking tussen sport-/beweegaanbieders
  • het verbinden van sport-/beweegsector aan andere domeinen en sectoren

(Klik op onderstaande tegels voor meer informatie)

Dennis Boer

Beweegcoach en JOGG regisseur gemeente Nieuwkoop

sportpunt@nieuwkoop.nl 

Rick Bruggeman

0-12j Buurtsportcoach - Vakdocent en MRT coach

nieuwkoop.sport@beweegpartner.nl 

Marcel Plasmeijer

Coördinator sport en adviseur lokale sport gemeente Nieuwkoop

sportpunt@nieuwkoop.nl

 

Verenigingsloket

Algemene vragen

verenigingsloket@nieuwkoop.nl