Hoofdcontent

Voucher Sport- en beweegaanbod openbare ruimte

De aanvraagperiode is nog geopend tot en met 15 mei!

Diverse organisaties kunnen een aanvraag doen. O.a. gemeenten, (sport)organisaties, sport -en wijkverenigingen, zorgorganisaties, scholen en stichtingen met creatieve ideeën worden opgeroepen om een aanvraag te doen.

Vouchers worden uitgereikt met een maximum van € 4.000,- per aanvraag. Dit kan besteed worden aan:

Ingrepen in de fysieke leefomgeving, aanpassing(en) in de buitenruimte. Dit bestaat uit de (fysieke) sportinfrastructuur die voor iedereen toegankelijk is en sportief en recreatief bewegen faciliteert, en/of;
Sport- en beweegactiviteiten in de openbare ruimte, of begeleiding communicatie en voorlichting van de activiteiten.


De aanvraag kan worden ingediend t/m woensdag 15 juni 2023.

Aanvragen voor de voucherregeling moeten worden ingediend bij Geertje Bijleveld via onderstaand emailadres:

gbijleveld@teamsportservice.nl

Als u een aanvraag indient, ontvangt u binnen een week een bevestiging. Heeft u geen bevestiging ontvangen? Dien uw aanvraag dan opnieuw in.

Een volledige aanvraag bestaat uit onderstaande onderdelen:

Een volledig ingevuld aanvraagformulier Voucherregeling (download hier).
Begroting inclusief gedetailleerd dekkingsplan.

Kijk voor nog meer informatie op:

https://www.teamsportservice.nl/voucherregeling/