Hoofdcontent

Vitaliteitsakkoord 2.0

Uitvoeringsbudget toegekend

Het herijkte lokale Sportakkoord, Vitaliteitsakkoord 2.0, moest uiterlijk 30 juni 2023 worden ingediend bij Vereniging Sport en Gemeenten. Na een geslaagde bijeenkomst in Zevenhoven waar onder andere gesproken is over de volgende onderwerpen;

Inclusie en diversiteit - sociaal veilige sport - vitale sportaanbieders - vaardig in bewegen - ruimte voor sport en bewegen

Vanuit de VSG is het stuk goed gekeurd en het daarbij behorende uitvoeringsbudget toegekend. Heb je als organisatie een idee dat bij de onderwerpen past en trek je samen met een andere partij op mail dan je plan naar sportpunt@nieuwkoop.nl Met de kerngroep en de coördinator sport en preventie kijken we of dit past bij het akkoord.

Kijk hier voor meer informatie