Hoofdcontent

Sport- en vitaliteitsakkoord

Geslaagde Bijeenkomst Vitaliteitsakkoord 2.0

Woensdag 24 mei gaf wethouder Tom de Kleer het startsein voor een interactieve bijeenkomst over het Sport- en Vitaliteitsakkoord 2.0. De gemêleerde groep deelnemers, waaronder de voorzitter van de biljartclub, sportschoolhouders, leefstijlcoaches, medewerkers uit het onderwijs, fysiotherapeuten en een praktijkondersteuner van de huisarts, sprak onder begeleiding van Jorrit Smit over het akkoord en de vijf pijlers: 

-       Inclusie en diversiteit

-       Sociale veilige sport

-       Vitale sportaanbieders

-       Vaardig in bewegen

-       Ruimte voor bewegen

 

Hoe nu verder? 

Met elkaar keken we naar kansen om inwoners te stimuleren (meer) te bewegen en te werken aan hun vitaliteit. Nu is het belangrijk dat deze kansen ook worden uitgevoerd en dat deelnemers elkaar weten te vinden voor vruchtbare samenwerkingen en mooie projecten. Medewerker sport van de gemeente Marcel Plasmeijer helpt hier graag bij. Hij is te bereiken via sportpunt@nieuwkoop.nl

 

Landelijke services

Tijdens de avond is ook gesproken over landelijke services die een club of vereniging kunnen helpen, bijvoorbeeld procesbegeleiding voor een bestuur, een trainersopleiding of hoe je kunt werken aan ledenbinding. Op de website van NOC*NSF staat een overzicht van deze services. Wil je zo’n service aanvragen, dan kan dat door een mail te sturen naar sportpunt@nieuwkoop.nl