Hoofdcontent

Wie zijn wij?

De vereniging heeft tot doel: de instandhouding van het cultuur-historisch erfgoed van Ter Aar te bevorderen. Zij tracht dit te bereiken door:
het bevorderen, instandhouden en verbeteren van zaken met cultuur-historische waarden, betrekking hebbende op Ter Aar;
het beheren van het museum en de daarin ondergebrachte permanente collecties alsmede het organiseren van diverse wisseltentoonstellingen;
het onderhouden en stimuleren van contacten tussen belangstellenden voor plaatselijke en regionale geschiedenis;
het organiseren van bijeenkomsten en excursies , alsmede het geven van voorlichting en informatie;
het verlenen van steun aan historische activiteiten;
verzorgen van publicaties op cultuurhistorisch gebied en het verenigingsblad Vosholkroniek;
ondernemen van activiteiten op het gebied van archief, genealogie, fotografie en film, historische klanken en archeologie.

Aanstaande activiteiten:

Cultuur Historische Vereniging TER AAR heeft op dit moment geen geplande activiteiten. Neem snel weer een kijkje!